Višnja Gora praznuje 540 letnico mestnih pravic

Feb 25, 2019Priporočamo

Višnja Gora, kjer se začenja pohod, se lahko pohvali s 540-letnico mestnih pravic. Prvo trško naselje, sedaj Stari trg, je bilo za obrambo pred vse pogostejšimi turški napadi v srednjem veku, zelo ranljivo zaradi nižje lege. Tržani so modro ugotovili, da se bodo lažje branili višje na gori. Le malo je primerov v zgodovini, da so se naselja načrtno preselila na drugo lokacijo. Ena od takih naselbin je bila Višnja Gora, tudi ime zgovorno pove, da so šli višje na goro. Na dominantni točki so najprej zgradili cerkev sv. Ane in okrog nje hiše. Okrog naselja so zgradili obrambne zidove, ki so imeli na več mestih kar 6 metrov široke temelje. Poleg obrambnih zidov so zgradili tudi 3 obrambne stolpe, od katerih sedaj stoji le še eden. Zaradi izjemne obrambne točke in vnetosti prebivalcev pri izgradnji obrambnih okopov je avstrijski cesar Friderik III. 9. julija 1478, kar 14 let pred tem, ko je Krištof Kolumb odkril Ameriko, priznal Višnji Gori mestne pravice. Mestne pravice so pomenile poleg drugih ugodnosti tudi razne dohodke, od večjega števila semnjev, mitnine za prevoz tovorov in živine. Turki so bili pogosto tepeni ob napadu na višnjansko utrdbo. Kraj se je razvijal, nastajali so močni cehi, leta 1496 je Višnja Gora dobila tudi šolo.