Muzej krščanstva na Slovenskem je državni muzej in osrednja slovenska muzejska ustanova na področju zbiranja, preučevanja in razstavljanja premične sakralne kulturne dediščine. Muzej sledi prek 1700 let staro versko izročilo na območju Slovenije. Krščanstvo ima vsekakor svoje mesto tudi v sodobni družbi. Na eni strani muzej predstavlja različne zbirke premične sakralne kulturne dediščine, na drugi strani pa prinaša historični pregled družbenih tokov, v katerih je imelo krščanstvo pomembno vlogo. Muzej posebno pozornost namenja tudi izobraževanju mladih, saj aktualni medkulturni dialog predstavlja dialog med različnimi verstvi. Gre za dialog, ki je v današnjem svetu vse bolj prisoten in bo imel v prihodnosti človeštva odločilno vlogo.

Del muzeja je tudi sodobna muzejska restavratorska delavnica, specializirana predvsem za konservacijo in restavracijo slik in lesene polihromirane plastike.

Nagrade: 30 družinskih kart za ogled muzeja

www.mks-sticna.si