Muljavska gotska cerkev Marijinega vnebovzetja

Feb 17, 2019Priporočamo

Pohodniki si ob poti lahko ogledajo številne zanimivosti. Kot že nekaj let doslej bodo za obiskovalce brezplačno odprti vsi kulturni in verski objekti ob poti. Ena od zanimivosti je zagotovo gotska cerkev Marijinega vnebovzetja na Muljavi iz prve polovice 15. stoletja s freskami Janeza Ljubljanskega in zlatim baročnim oltarjem. Cerkev je prvič omenjena v turjaškem urbarju iz leta 1463. Leta 1475 je doživela veliki turški napad, ki je prišel celo v legendo in literaturo (Jurčičev Jurij Kozjak). Med arheološkimi raziskavami so odkrili, da je bila prva cerkev na tem mestu majhna romanska zgradba s polkrožno apsido, ki so jo pozneje nadomestili z razmeroma dolgim gotskim prezbiterijem. Ta cerkev se je morala v 15. stoletju umakniti novi gotski zgradbi. Cerkev se je v jedru ohranila takšna, kot so jo sezidali v 15. stoletju: ima še izvirni dvopolni križnorebrasto obokan prezbiterij s sekundarnimi okni psevdogotskih oblik in prvotno ravno krito ladjo.